Jobs

ENGLISH VERSION | NEDERLANDSE VERSIE

Junior bio-engineer (m/f/x)

What are your tasks?

We have the ambition to increase our retail sales, both in Belgium and abroad. From your position you will be responsible for both innovations and production in the processing of industrial fruit. This way you get the chance to join a young and dynamic company and make your mark there. Together with you, Fruit Layer wants to develop innovative tools to optimize our production process and to expand our product range based on our innovative drying technology.

 • Product Innovation – responsible for new product development
 • Production manager – organizing and optimizing the production process
 • Evaluation and reporting to management: you process and evaluate the results of innovation & production. You make clear reports of the progress and interim results several times a year. You think about improvements and get to work enthusiastically. You structure a large amount of information in an efficient manner and ensure that the entire team is always aware of the state of affairs.

What are your qualities?

For this position we are looking for a flexible and dynamic self-starter who wishes to grow with our young company. You will end up in a young company with a driven team that offers you the opportunity to make your mark.
You are enterprising: converting a plan on paper into action gives you energy.
You can turn problems into solutions in an instant. Thinking out of the box is totally your thing. You are stress-resistant.
You are curious and you quickly acquire expertise.

What do we offer you:

The chance to prove your innovative skills, and you will end up in an environment with experience
A full-time contract with competitive remuneration
Start: as soon as possible (target date 1 July)

Is this your chance? Send us a letter of motivation and your CV to bert.lodewyckx@fruitlayer.com before 31/5/2023


NEDERLANDS | ENGLISH VERSION

Junior bio-ingenieur (m/v/x)

Wat zijn jouw taken?

We hebben de ambitie om onze verkoop in de retail, zowel in België als het buitenland te verhogen. Vanuit jouw functie zul je verantwoordelijk zijn voor zowel de innovaties en productie bij de verwerking van industriefruit. Op deze manier krijg je de kans een jong en dynamisch bedrijf te vervoegen en er jouw stempel te drukken. Samen met jou wil Fruit Layer inzetten op het ontwikkelen van innovatieve tools om ons productieproces te optimaliseren alsook om op basis van onze innovatieve droogtechnologie ons productassortiment uit te breiden.

 • Productinnovatie – verantwoordelijk voor nieuwe productontwikkeling
 • Productieverantwoordelijke – organiseren en optimaliseren van het productieproces
 • Evaluatie en rapportering aan het management: je verwerkt en evalueert de resultaten van innovatie & productie. Je giet de voortgang en tussentijdse resultaten meermaals per jaar in een helder rapport. Je denkt na over verbeteringen en gaat daar enthousiast mee aan de slag. Je structureert een grote hoeveelheid informatie op een efficiënte wijze en zorgt er voor dat het hele team steeds op de hoogte is van de stand van zaken.

Welke zijn jouw kwaliteiten?

 • Voor deze functie zijn we op zoek naar een flexibele en dynamische zelfstarter die wenst mee te groeien met ons jong bedrijf. Je komt terecht in jong bedrijf met een gedreven team die je de kansen biedt om je stempel te drukken.
 • Je bent ondernemend: een plan op papier omzetten in actie geeft je energie.
 • Problemen zet je in een handomdraai om naar oplossingen. Out of the box denken is helemaal jouw ding. Je bent stress-bestendig.
 • Je bent nieuwsgierig en je vergaart snel expertise.

Wat bieden we jou:

 • De kans om je innovatieve vaardigheden te bewijzen, en je komt terecht in een omgeving met ervaring
 • Een full-time contract met marktconforme vergoeding
 • Start: zo snel mogelijk (richtdatum 1 juli)

Is dit jouw kans? Bezorg ons voor 31/5/2023 een motivatiebrief en je CV aan bert.lodewyckx@fruitlayer.com

Share this job: